Follow Us

Gia Đình

Em Toi

Xây Dựng Hôn Nhân
Trong Thế Kỷ 21 (Bài 33)

Có một nguy cơ mà tất cả mọi người trên trần gian, nhất là những người sống trong xã hội tư bản, vật chất như chúng ta hiện sống, nguy cơ đó là lòng tham lam, lòng ham mê vật chất. Có lẽ chúng ta cần định nghĩa “tham lam” là gì...

Đọc thêm | Lắng Nghe

Phúc Âm

Em Toi

Không Thể Tự Cứu

Trong hai tuần liên tiếp, chúng ta nói về vấn đề tội lỗi nầy. Tội lỗi là nan đề chung của nhân loại: “Mọi người đều phạm tội.” Hậu quả của tội là sự chết. Đây chẳng những là cái chết thân xác nhưng cũng là chết tâm linh nghĩa là bị xa lìa khỏi Nguồn Sống là Đức Chúa Trời...

Đọc thêm | Lắng Nghe

Bài Viết Khác

 • Mùa Bầu Cử
 • Bầu Cử 2012
 • Mùa Thu và Thay Đổi
 • Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Bài 1)
 • Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Bài 2)
 • Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Bài 3)
 • Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Bài 4)
 • Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Bài 5)
 • Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Bài 6)
 • Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Bài 7)
 • Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Bài 8)
 • Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Bài 9)
 • Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Bài 10)

Chúng ta đang ở trong mùa bầu cử và người ta nói nhiều về chính trị. Tôi sẽ không bàn gì đến vấn đề chính trị nhưng muốn cho quý

Read More

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành đến với quý vị hằng tuần để trình bày Phúc Âm của Chúa Cứu Thế cùng với những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về

Read More

Theo dương lịch, ngày Thứ Tư 23 tháng 9 là Thu Phân,  là ngày mà khoảng thời gian có ánh sáng mặt trời và thời gian không có ánh sáng

Read More

Chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ, đất nước được xây dựng trên niềm tin Cơ-đốc và trên nền tảng của Kinh Thánh. Từ ngày lập quốc, người dân tại

Read More

Hôm nay chúng tôi xin trình bày về những giới răn hay nguyên tắc cần áp dụng để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu trong thế kỷ

Read More

Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe Câu Chuyện Gia Đình của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành. Chúng tôi vừa bắt đầu

Read More

Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe Câu Chuyện Gia Đình của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành. Chúng tôi

Read More

Trong ngày Valentines vừa qua, chúng tôi phải chào vĩnh biệt một chị em rất yêu quý trong Đại Gia Đình của Chúa. Bà là vợ của một Mục sư.

Read More

Cảm tạ Chúa chúng tôi lại được thưa chuyện với quý vị qua  Câu Chuyện Gia Đình  của  Chương Trình Phát Thanh Tin Lành.  Hôm nay chúng tôi xin trình

Read More

Trong  Câu Chuyện Gia Ðình  hôm nay chúng tôi trình bày tiếp về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc bền lâu. 

Read More

Chúng tôi thật vui lại được thưa chuyện với quý vị qua Câu Chuyện Gia Đình của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành. Qua tiết mục này chúng tôi xin

Read More

Trong các tu n qua, chúng tôi chia x  v  nh ng nguyên t c Kinh Thánh d để  xây d ng

Read More

Chúng tôi đang trình bày đề tài Xây Dựng Hôn Nhân trong Thế Kỷ 21, dựa vào những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh. Chúng tôi mong rằng những

Read More

DVD Ca Nhạc Thánh Gây Quỹ Phát Thanh Tin Lành

site statistics