Follow Us

Gia Đình

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 Bài 3

Xây Dựng Gia Đình
Trong Thế Kỷ 21 (Bài 3)

Không ai muốn sống trong một hôn nhân đau khổ nhưng ai cũng mong ước hôn nhân của mình được hạnh phúc và bền lâu...

Đọc thêm | Lắng Nghe

Phúc Âm

2015!

Tái Sinh

Tái sinh không có nghĩa là đầu thai kiếp khác nhưng tái sinh là sinh lại làm một người mới hoàn toàn. Đây là một ý niệm hoàn toàn mới mẻ đối với nhiều người. Khi Chúa...

Đọc Thêm | Lắng Nghe

  • Tháng Cảm Tạ
  • Đối Tượng Cảm Tạ
  • Ðặc Ðiểm của Một Gia Ðình Vững Mạnh
  • Ðặc Ðiểm của Một Gia Ðình Vững Mạnh
  • Ðặc Ðiểm của Một Gia Ðình Vững Mạnh

Nếu có ai hỏi tôi rằng tôi thích tháng nào nhất trong năm, tôi sẽ trả lời đó là tháng 11. Bạn biết tại sao tôi thích tháng 11 không?

Read More

Chúng ta đang sống trong Mùa Cảm Tạ và trong câu chuyện Phúc Âm lần trước, chúng ta đã nói đến lý do cảm tạ hay tại sao cảm tạ.

Read More

Bài 1

Có một thầy giáo kia, cứ mỗi năm hai lần, ông đưa học trò và phụ huynh đi thăm trại cải huấn để các em học sinh biết

Read More

Bài 2

Liên là một thiếu nữ khoảng 25 tuổi, làm việc trong một department store . Một ngày nọ, một người bạn học cũ mời Liên đi dự lễ ra

Read More

Bài 3

Thúy là một cô bé hoạt bát vui tính, năm 14 tuổi em bắt đầu vào trung học. Vì vui tính Thúy có nhiều bạn và các bạn

Read More

DVD Ca Nhạc Thánh Gây Quỹ Phát Thanh Tin Lành

site statistics